Propozície

MBL - Mestská bowlingová liga Piešťany

autoskolarames.sk
Rouzz
http://bodyartstudio.sk
Počítadlo návštev/zobrazení:
Počítadlo prístupov
Pohár Primátora 2021

Mestská Bowlingová Liga
Piešťany

Pohár Primátora

 1. USPORIADATEĽ
 • Usporiadateľom je majiteľka bowlingovej haly Victoria pani T. Polianina. STK MBL zabezpečuje priebeh a vyhodnotenie turnaja.
 1. TERMÍNY
 • Pohár primátorasa bude konať ..2021 /môže sa upresniť/.
 1. ŠTRUKTÚRA SÚŤAŽE
 • Hrá sa od 15:00 do 19:00hod. Počet hráčov v tíme je min. 3 a max.7 hráčov. Každé družstvo odohrá 5 hier pričom za každý tím budú hrať v každej hre minimálne 3 hráči. Hrať sa bude systémom Amerika a  Po každej hre sa družstva na párnej dráhe posunu o dve dráhy do práva a družstvá na nepárnej dráhe o dve dráhy vľavo. Čiže : hráči ktorý budú začínať na parnej dráhe napr. dráha číslo 2 ďalšie zápasí budú hrať na dráhach 4, 6, 8 a poslednú hru budú hrať tam kde začínali čiže na dráhe číslo 2. Vyhráva družstvo ktoré dosiahne najvyšší počet bodov (resp. zhodených kolov) v piatych hrách. 
 1. PRÁVO ÚČASTI
 • Pohár Primátora sa môže zúčastniť prvé 4 družstvá z oboch skupín. Ostatné družstvá sú náhradníci. Družstá sa musia prihlásiť cez PC do ..2021
 • Rozlosovanie sa urobí pred turnajom.
 • Štartovný poplatok hradí majiteľka bowlingového centra.
 • Za každé družstvo môžu štartovať hráči zapísaní na súpiske družstva.
 1. HRÁČI
 • Hráči hrajú na vlastné riziko, organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zranenia hráča alebo škody na jeho majetku vzniknuté počas hracieho dňa.
 • Na zápas musia nastúpiť minimálne 3 hráči z družstva.
 1. TECHNICKÉ USTANOVENIA
 • Hrá sa podľa platných „Základných pravidiel hry SBwZ” uverejnených na webovej stránke SBwZ a pravidiel bowlingu ETBF.
 • Hrá sa podľa týchto propozícií, ak tieto propozície menia niektorú časť pravidiel alebo súťažného poriadku.
 • Dráhy budú upravene začiatku hracieho dna.. Mazací model bude  Usbc white 3
 • Hrá sa BEZ tréningu.
 1. POPREDNÉ UMIESTNENIA
 • Ocenenia do súťaže zabezpečuje majiteľka bowlingového centra.
 1. SÚPISKA A JEJ DOPLNENIE
 • Dopĺňať hráčov na súpisku v priebehu o Pohár Primátora je zakázané.

 

     Vyhotovil : Rastislav Mesároš ŠTK

     Schválil : Marián Ručkay ,   Prezident MBL

                    

 

Najvyšší náhod:
1. Vasil Bielovič 267
2. Marian Turek 253
3. Daniel Andreánsky 249
4. Erik Dudač 235
5. Jaris Herman 224
Zobraziť celú tabuľku
PNBowling.sk
Najlepší priemer:
1. Vasil Bielovič 216.0000
2. Marian Turek 214.2500
3. Daniel Andreánsky 207.0000
4. Jaris Herman 206.0000
5. Erik Dudač 203.7500
Zobraziť celú tabuľku