Propozície

MBL - Mestská bowlingová liga Piešťany

autoskolarames.sk
Rouzz
http://bodyartstudio.sk
Počítadlo návštev/zobrazení:
Počítadlo prístupov
Ligový pohár 2021

Mestská Bowlingová Liga
Piešťany

Ligový pohár - ROUZZ

 1. USPORIADATEĽ
 • Usporiadateľom je výbor Mestskej bowlingovej ligy v Piešťanoch.
 1. TERMÍNY
 • Ligový pohár sa bude konať 10.6.2021 od 17.00 hod.
 1. ŠTRUKTÚRA SÚŤAŽE
 • Ligového pohára sa zúčastnia. Zo skupiny A 6 družstiev, zo skupiny B prvé dve družstvá. Ďalšie dve družstvá sú náhradníci.  Družstvo si vylosuje  dráhu, čím získa súpera. Predkolo sa hrá na dve hry systémom amerika. S každého predkola postupujú víťazi i porazení/o umiestnenie/.
 • Rozlosovanie: A1 -  A2, A3  -  A4, A5  -  A6, A7 – A8
  Víťazi B1, B2, B3, B4, porazení P1, P2, P3, P4     
 • Semifinále – rozlosovanie: B1 – B4, B2 – B3/Dráhy 1 – 4/.   P1 – P4, P2 – P3 /dráha 5 – 8/ Hrá sa na jednu hru, systémom amerika. Postupujú víťazi C1, C2 a porazení R1, R2. Podobne aj v skupine o umiestnenie CP1, CP2 a CR1, CR2
 • Finále: C1 – C2, hrá sa na jednu hru systémom amerika /dráhy 1 a 2/. Víťaz získa Ligový pohár pre rok 2018 . Druhý finalista získa malý pohár.
 • O umiestnenie: R1 – R2 , o tretie a štvrté miesto/ dráhy 3 a 4/

                         CP1 – CP2 o piate a šieste miesto  /dráhy 5 a 6/

                         CR1 – CR2, o siedme a ôsme miesto /dráhy 7 a 8/

                       

 1. PRÁVO ÚČASTI
 • Právo účasti majú len družstvá ktoré pred začiatkom súťaže majú uhradený štartovný poplatok vo výške 25€
 • Za každé družstvo môžu štartovať hráči zapísaní na vlastnej súpiske

 

 1. HRÁČI
 • Účastníci štartujú na vlastné náklady. Prenájom bowlingového centra hradí Organizátor.
 • Hráči hrajú na vlastné riziko, organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zranenia hráča alebo škody na jeho majetku vzniknuté počas hracieho dňa.
 • HDC budú mať ženy a muži 65 +  a to 8 bodov na hru.
 • Na zápas môžu nastúpiť minimálne 2 hráči maximálne 3 hráči z družstva.
 1. TECHNICKÉ USTANOVENIA
 • Hrá sa podľa platných „Základných pravidiel hry SBwZ” uverejnených na webovej stránke SBwZ a pravidiel bowlingu ETBF.
 • Hrá sa podľa týchto propozícií, ak tieto propozície menia niektorú časť pravidiel alebo súťažného poriadku.
 • Dráhy budú upravene začiatku hracieho dna.. Mazací model bude EZ
 • Tréning nie je povinný pre hráčov, čas tréningu je stanovený na minút
 1. SÚPISKA A JEJ DOPLNENIE
 • Dopĺňať hráčov na súpisku v priebehu Ligového pohára je zakázané.

 

Vyhotovil : Rastislav Mesároš ŠTK

Schválil : Marián Ručkay ,   Prezident MBL

               Milan Koščál , člen výboru

 

 

Najvyšší náhod:
1. Vasil Bielovič 267
2. Marian Turek 253
3. Daniel Andreánsky 249
4. Erik Dudač 235
5. Jaris Herman 224
Zobraziť celú tabuľku
PNBowling.sk
Najlepší priemer:
1. Vasil Bielovič 216.0000
2. Marian Turek 214.2500
3. Daniel Andreánsky 207.0000
4. Jaris Herman 206.0000
5. Erik Dudač 203.7500
Zobraziť celú tabuľku